Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections in high prevalence settings (RIA)

Позив: SC1-BHC-34-2020

Рок за апликацију: 04. јун 2020  

Буџет позива: 25 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 10 – 15 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Предлози треба да буду фокусирани на идентификацију најбољих пракси, на развој и потврђивање интервенција, превенцију инфекција и планове клиничког управљања за поступање са резистентним бактеријским инфекцијама у окружењима високе преваленције. Истраживање треба да узме у обзир разноликост и капацитете локалне здравствене/нозокомијалне инфраструктуре, као и трендове образаца отпора на локалном, националном и међународном нивоу, као и сексуалне и/или родне разлике, када је то релевантно. Надаље, истраживање треба водити плановима управљања који узимају у обзир сличности, као и разлике између различитих патогена и детерминанти отпорности.

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Дозвољени трошкови: Финансирају се активности које имају за циљ успостављање нових знања и/или истраживања изводљивости нове или побољшане технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ту сврху могу бити укључена основна и примењена истраживања, технологија развоја и интеграција, тестирање и валидација на прототипу малог обима у лабораторији или симулирано окружење. Пројекти могу садржати уско повезане, али ограничене демонстративне или пилот активности којима је циљ да покажу техничку изводљивост у блиском оперативном окружењу.

Корисни линкови: