Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 - Addressing low vaccine uptake (RIA)

Poziv: SC1-BHC-33-2020

Rok za aplikaciju: 04. jun 2020  

Budžet poziva: 9 miliona EUR

Budžet projekta: 2 – 3 miliona EUR

EU kontribucija: 100%

Cilj programa: Predlozi treba da se bave povećanjem razumevanja determinanti niskog unosa vakcina u specifičnim kontekstima koji se nalaze u EU ili pridruženim zemljama odnosno razvojem strategija za povećanje stope vakcinacije. Predlozi treba da imaju za cilj da razviju niz preporuka koje bi nacionalne ili regionalne vlasti za javno zdravlje u EU ili pridruženim zemljama mogle da primene radi povećanja pokrivenosti vakcinom. Predlozi treba da se temelje na postojećim istraživanjima, nalazima i dostupnim informacijama u ovoj oblasti, kao i postojećim smernicama i preporukama javnih zdravstvenih vlasti, uključujući i one iz Evropskog  centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Primenjeni pristup treba da obuhvati detaljno ispitivanje uzroka smanjenog unosa vakcine i dizajn i testiranje jedne ili više intervencija za poboljšanje unosa vakcine. Treba ispitati faktore koji utiču na prihvatanje vakcine kao što su pristup, nejednakost, društveni/kulturološki uticaj i pitanja specifična za vakcinu/vakcinaciju kod određene populacije koja su identifikovana kao manja od prosečne pokrivenosti vakcinom.

Sastav konzorcijuma: najmanje 3 nezavisna pravna entiteta iz EU ili pridruženih zemalja

Dozvoljeni troškovi: Finansiraju se aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje novih znanja i/ili istraživanja izvodljivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rešenja. U tu svrhu mogu biti uključena osnovna i primenjena istraživanja, tehnologija razvoja i integracija, testiranje i validacija na prototipu malog obima u laboratoriji ili simulirano okruženje. Projekti mogu sadržati usko povezane, ali ograničene demonstrativne ili pilot aktivnosti kojima je cilj da pokažu tehničku izvodljivost u bliskom operativnom okruženju.

Korisni linkovi: