Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Addressing low vaccine uptake (RIA)

Позив: SC1-BHC-33-2020

Рок за апликацију: 04. јун 2020  

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 2 – 3 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Предлози треба да се баве повећањем разумевања детерминанти ниског уноса вакцина у специфичним контекстима који се налазе у ЕУ или придруженим земљама односно развојем стратегија за повећање стопе вакцинације. Предлози треба да имају за циљ да развију низ препорука које би националне или регионалне власти за јавно здравље у ЕУ или придруженим земљама могле да примене ради повећања покривености вакцином. Предлози треба да се темеље на постојећим истраживањима, налазима и доступним информацијама у овој области, као и постојећим смерницама и препорукама јавних здравствених власти, укључујући и оне из Европског  центра за превенцију и контролу болести. Примењени приступ треба да обухвати детаљно испитивање узрока смањеног уноса вакцине и дизајн и тестирање једне или више интервенција за побољшање уноса вакцине. Треба испитати факторе који утичу на прихватање вакцине као што су приступ, неједнакост, друштвени/културолошки утицај и питања специфична за вакцину/вакцинацију код одређене популације која су идентификована као мања од просечне покривености вакцином.

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Дозвољени трошкови: Финансирају се активности које имају за циљ успостављање нових знања и/или истраживања изводљивости нове или побољшане технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ту сврху могу бити укључена основна и примењена истраживања, технологија развоја и интеграција, тестирање и валидација на прототипу малог обима у лабораторији или симулирано окружење. Пројекти могу садржати уско повезане, али ограничене демонстративне или пилот активности којима је циљ да покажу техничку изводљивост у блиском оперативном окружењу.

Корисни линкови: