Poziv za međunarodne projekte AUF-a COVID-19

Kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19 sa kojom se trenutno suočava čitav svet, Univerzitetska agencija za frankofoniju (AUF) odano vrednostima solidarnosti i deljenja, sprovodi akcioni plan namenjen univerzitetima-članicama Agencije i njihovim partnerima. Među planiranim akcijama, AUF otvara i poziv za izuzetne međunarodne projekte sa ubrzanim i pojednostavljenim procesom prijave, evaluacije i selekcije.

Poziv je osmišljen kako bi podržao brojne inicijative vezane za pandemiju virusa COVID-19 u okvirima kreativnih i inovativnih mreža studenata, nastavnika i istraživača. Prednost se daje radu studenata i mladih istraživača, međutim koordinator projekta mora biti redovni profesor ili istraživač na jednom od univerziteta-članica.

Cilj je povećati doprinos univerziteta–članica AUF-a rešenjima sa trenutnim tehnološkim i/ili socijalnim uticajima, kako bi se zdravstveni sistem i stanovništvo izborili sa poteškoćama izazvanim pandemijom virusa COVID-19.

Svaka inicijativa sa tehnološkim, ekonomskim i/ili socijalnim uticajima koja se može oceniti u kratkom roku je prihvatljiva. Neke od ideja su:

 • proizvodnja materijala neophodnih za negu, zaštitu ili sprečavanje zdravstvenih rizika (zaštitne maske, rukavice, dezinfekciona sredstva, respiratori, brisevi…);
 • akcije u pogledu javnog zdravlja;
 • razvoj aplikacija;
 • razvoj alata za pomoć u odlučivanju;
 • komunikacija i podizanje svesti o prevenciji zdravstvenih rizika;
 • pomoć ugroženim ili izolovanim osobama;
 • prevencija psiholoških ili socio-ekonomskih uticaja zdravstvene krize;
 • borba protiv porasta nasilja u porodici (nad ženama i decom) u periodu izolacije. 

Shodno urgentnosti situacije i ogromnim potrebama, AUF ovom prilikom izdvaja fond od 500.000 eura. U pogledu budžeta, projekti koji će se podneti biće podeljeni u dve kategorije:

 • Projekti kategorije A (projekti koji imaju trenutan tehnološki, ekonomski i/ili socijalni efekat):
  • A1- podneti projekti do 10.000 evra
  • A2- podneti projekti od 10.000 do 20.000 evra
    
 • Projekti kategorije B (izuzetni projekti visokog uticaja ili naročito inovativni, od regionalnog ili međunarodnog značaja):
  • B - podneti projekti do 50.000 evra

Rok za prijavu je nedelja, 3. maj 2020. godine.

Tekst poziva (pdf):

Formular za prijavu može se preuzeti ovde.

Prijava mora biti popunjena na francuskom jeziku. Dokument na engleskom biće prihvaćen samo ukoliko je sažetak projekta napisan na francuskom.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u vezi sa prevodom sažetka na francuski, možete se obratiti Kancelariji za međunarodne projekte. Potrebno je da sažetak na srpskom dostavite najkasnije do 27. aprila 2020. na international.projects@kg.ac.rs.

Prijave se podnose online na sajtu https://formulaires.auf.org  (prethodno obaviti besplatnu registraciju)

Za sva dodatna pitanja možete se javiti na mejl-adresu appel-covid19@auf.org do utorka, 28. aprila 2020. do 12 časova (po pariškom vremenu).


Zvanična stranica poziva

Primer projektne aplikacije (prevedeno na srpski)