Koronavirus: posledice na implementaciju programa Evropske komisije

Evropska komisija objavila je uputstva za korisnike programa povodom svih izmena na projektima uslovljenih koronavirusom.

Ukoliko je širenje koronavirusa COVID-19 omelo sprovođenje projekta ili ugovornih obaveza, prvi korak za sve korisnike programa je da obaveste Izvršnu agenciju (EACEA) tako što će poslati imejl odgovornoj osobi na projektu sa kojom su obično u kontaktu ili poruku na zvanični kontakt akcije i detaljno opisati problem i njegov uticaj na implementaciju projekta.


U svakom slučaju, primenjivaće se sledeće mere fleksibilnosti:
 

1) Odobravanje troškova tekućih aktivnosti

U slučajevima gde su pojedinci sprečeni da učestvuju na programima, sastancima ili događajima, na primer zbog nedavnog kontakta sa nekim ko je zaražen virusom ili je boravio u području za koje se smatra da je izložen visokom riziku, EACEA može smatrati podobnim* troškove putovanja ili smeštaja koji se ne mogu otkazati i koji se ne refundiraju iz drugih izvora, pod uslovom da korisnici programa podnesu odgovarajuća prateća dokumenta (pre svega dokaz da su zatražili povraćaj novca i da su odbijeni).
 

2) Ukoliko COVID-19 sprečava sprovođenje aktivnosti

Ako je izvršenje ugovornih obaveza sprečeno zbog COVID-19 (na primer zbog nedostupnosti ključnog osoblja, nemogućnosti obavljanja posla u zoni pogođenoj virusom ili bilo kog drugog slučaja koji se može smatrati višom silom), EACEA može da prihvati zamenu aktivnosti ili odloženo izvršenje. Potrebno je da korisnik programa podnese opravdan zahtev za izmenu ugovora, uključujući produženje perioda njegove implementacije/ izvršenja.


Dokumentacija

Korisnici programa treba da prikupe i sačuvaju svu relevantnu dokumentaciju koja može biti potrebna u kasnijoj fazi da bi se dokazala / opravdala svaka donesena odluka koja se ticala sprovođenja projekta (naročito sa finansijskog stanovišta).


Kako se situacija razvija mogla bi da uslede i druga ažuriranja.


* pod uslovom da ispunjavaju opšte uslove podobnosti utvrđene ugovorom.

Pratite sajt EACEA kako biste se informisali o svim novim merama.

Izvor: MEDIA Desk Srbija