Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Integrating Activities for Starting Communities (European research infrastructures)

Позив: INFRAIA-02-2020

Тема: Позив има за циљ да мобилизује свеобухватни конзорцијум неколико кључних истраживачких инфраструктура у одређеном пољу, као и друге заинтересоване стране (нпр. јавне институције и тела, технолошке партнере, истраживачке институције) из различитих држава чланица, придружених држава и трећих земаља према потреби, посебно оне које нуде комплементарне или напредније услуге од оних које су доступне у Европи. Позивом се финансира подршка транснационалном и виртуелном приступу који се пружа европским истраживачима (и истраживачима из трећих земаља под одређеним условима), сарадњи истраживачких инфраструктура, научне заједнице, индустрије и других заинтересованих страна, оптимизација и побољшање приступних процедура, и слично.

Рок за апликацију: 14. мај 2020. године

Буџет пројекта: до 5 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Корисни линкови: