Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i Republici Srpskoj za 2020. godinu

Nacionalno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji se neprekidno održava od 2005. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Misija Takmičenja jeste promovisanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Zbog novonastale situacije usled pandemije virusa Covid-19, organizacioni tim Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju doneo je odluku da se prijavljivanje učesnika u kategoriji Realizovane inovacije nastavlja za sve one koji smatraju da imaju realizovanu inovaciju (tehnički i tržišno), kao i za one koji imaju inovativnu ideju, u kojoj realizovanost u ovom trenutku nije preduslov, već samo inovativni pristup rešavanju problema koji nastaju usled pandemije virusa Covid-19 i naročito ekonomske krize koja će potom uslediti.

Saopštenje o realizaciji NTI tokom vanrednog stanja

Obrazac za prijavu na NTI 2020

Pravila

Najčešće Postavljana Pitanja

 

Više informacija na zvaničnoj stranici Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju