Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Environmental Intelligence (RIA)

Позив: FETPROACT-EIC-08-2020

Рок за апликацију: 02. јул 2020  

Буџет позива: 18 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 4 милиона ЕУР (Препорука за период 4 године трајања пројекта. Напомена: Овај распон не спречава подношење и одабир предлога који захтевају друге износе или трајање пројекта.)

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Крајњи циљ је изградити системско разумевање друштвено-еколошких међусобних односа, на пример, регулисање или обликовање политика и подстицаја за одрживост животне средине и праћење њихове ефикасности током времена и пружање разумљивих опција за њихово прилагођавање.

Предлози се могу фокусирати на једну од следећих подтема:

  1. Нове технике моделирања и предвиђања еволуције друштва/животне средине кроз различите временске и просторне скале. Они ће комбиновати, анализирати и интерпретирати податке из in-city и даљинских (нпр. сателитских) сензорских технологија, других јавних извора података (нпр. историјских података, планских докумената, законодавства) и података или модела/теорија из људског понашања (укључујући родне разлике), економије и друштвених наука, коришћењем напредних техника вештачке интелигенције, ако је потребно.
  2. Радикално нови приступи еластичном, поузданом и еколошки одговорном надзору на терену. In-city сензорске технологије (физичке, хемијске, биолошке, бихевиористичне) за надгледање животне средине, посебно фаворизујући сензоре за параметре и окружења који су тренутно под узорком, али истовремено критична за побољшање предиктивних модела за разумевање процеса заштите животне средине.   

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Дозвољени трошкови: Финансирају се активности које имају за циљ успостављање нових знања и/или истраживања изводљивости нове или побољшане технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ту сврху могу бити укључена основна и примењена истраживања, технологија развоја и интеграција, тестирање и валидација на прототипу малог обима у лабораторији или симулирано окружење. Пројекти могу садржати уско повезане, али ограничене демонстративне или пилот активности којима је циљ да покажу техничку изводљивост у блиском оперативном окружењу.

 

Корисни линкови: