Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - AI for Genomics and Personalised Medicine (RIA)

Позив: DT-TDS-04-2020

Рок за апликацију: 18. јун 2020  

Буџет позива: 35 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 10 милиона ЕУР (Напомена: Овај распон не спречава подношење и одабир предлога који захтевају друге износе.)

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Предлози треба да покажу потенцијал и користи AI технологија за унапређење истраживања и персонализовање медицине повезивањем релевантних геномских података и спремишта, у складу са одговарајућим организационим, регулаторним, сигурносним, етичким и техничким захтевима.

Треба развити и тестирати AI решења за повезивање геномских складишта широм ЕУ, укључујући банке и податке који се односе на здравље, биобанке и друге регистре (укључујући нпр. регистре ретких болести), са циљем да подрже клиничка истраживања и доношење одлука. Комбиновањем секвенцираних генских података и других медицинских података, лекари и истраживачи могу боље да разумеју боље болести на личном нивоу и могу да одреде најпогодније лечење за одређену особу. Фокус би требао бити смањење оптерећења болести за које постоји лечење и примена таквих третмана на циљанији начин, идентификовање нових доказа о предиктивној вредности AI решења и повећање дијагностичке способности, нпр. за ретке или ниске преваленције и сложене болести.   

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Дозвољени трошкови: Финансирају се активности које имају за циљ успостављање нових знања и/или истраживања изводљивости нове или побољшане технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ту сврху могу бити укључена основна и примењена истраживања, технологија развоја и интеграција, тестирање и валидација на прототипу малог обима у лабораторији или симулирано окружење. Пројекти могу садржати уско повезане, али ограничене демонстративне или пилот активности којима је циљ да покажу техничку изводљивост у блиском оперативном окружењу.

Корисни линкови: