Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing (RIA)

Позив: SC1-BHC-11-2020

Рок за апликацију: 04. јун 2020  

Буџет пројекта: 10-20 милиона ЕУР (Напомена: Овај распон не спречава подношење и одабир предлога који захтевају друге износе.)

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Потребно је размотрити интегративне приступе који раде на напретку у свим релевантним областима науке и технологије, укључујући елементе као што су нови in vitro и у силиконским алатима и разумевање људске биологије и сродних путева токсичности, са циљем да се предложе и демонстрирају научно валидна средства за свеобухватну процену безбедности хемијских супстанци без прибегавања испитивању на животињама. Приоритет би требало да буде системски утицај на здравље људи.   

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Дозвољени трошкови: Финансирају се активности које имају за циљ успостављање нових знања и/или истраживања изводљивости нове или побољшане технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ту сврху могу бити укључена основна и примењена истраживања, технологија развоја и интеграција, тестирање и валидација на прототипу малог обима у лабораторији или симулирано окружење.

Корисни линкови: