Отворен позив у оквиру проограма Хоризонт 2020 - Strengthening the human capital of research infrastructures

Позив: INFRASUPP-02-2020

Циљ програма: Позив за јачање људских ресурса даје подршку развоју обука за управљање и руковођење истраживачким инфраструктурама, размену особља и најбољих пракси између установа, укључујући развој посебних образовних програма и курсева. Предлози пројеката би требало да се заснивају на досадашњим активностима и искуству стеченом у пројектима као што су  RAMIRI (Realising and Managing International Research Infrastructures) и RItrain (Research Infrastructures Training Programme and presents a clear evolution).

Рок за пријаву: 14. мај 2020. године

Буџет позива: 2.000.000,00 ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Земље са правом учешћа: чланице ЕУ и придружене земље

Минимум конзорцијума: најмање једна институција из земље чланице ЕУ или придружене земље

 

Корисни линкови:

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.