Отворен позив у оквиру Еoscsecretariat - COVID-19 Fast Track Funding

Позив: Fast track Process for Covid-19 Co-creation Request

Рок за апликацију: Пријаве ће се оцењивати на недељној бази

Буџет позива: 45.000,00 ЕУР

EOSC Secretariat контрибуција: 100%

Циљ програма: Циљ EOSC програма је да кроз коришћење ове платформе омогући одговор на хитне случајеве као што је вирус COVID -19 за:

 • Отварање научних података о вирусу
 • Дељење актуелних података о ширењу вируса, као и софтвера, стандарда и процеса праћења лечења и развоја COVID – 19
 • Приступање и комбиновање ових података како би се искоренио вирус али и стекла знања о томе на који начин се треба борити са сличним вирусима и епидемијама у будућности
 • Процену валидности епидемиолошких информација о вирусу при чему је битно осигурати да се извори тих информација могу пратити и верификовати

Ко може учествовати: Појединац или физичко и правно лице из држава чланица Европске уније или придружених земаља

Критеријуми за оцењивање: Према правилима програма Х2020

Дозвољене активности:

 • Отварање истраживања и података везаних за вирус
 • Дељење инфраструктуре и услуга
 • Развој опреме за отворени дизајн за борбу против COVID-19
 • Дељење методологија и података за узорковање
 • Развој отворених методологија, услуга, софтвера и инфраструктуре за размену података, праксе и знања у вези са развојем и лечењем COVID-19
 • Развој методологија заснованих на отвореној науци за праћење ширења COVID-19
 • Развој методологије засноване на отвореној науци / доказима за развој политика и стратегија за борбу против епидемије
 • Приступ и комбиновање отворених података не само да би искоренио вирус већ и да би се стекла потребна знања о томе на који начин се треба борити са сличним вирусима и епидемијама у будућности
 • Процена валидности епидемиолошких информација о вирусу при чему је битно осигурати да се извори тих информација могу пратити и верификовати
 • Остале активности отворене науке које се односе на борбу против епидемија и пандемија

Корисни линкови: