Otvoren poziv Fondacije Spenser – Veliki istraživački grantovi za obrazovanje

Poziv: Large Research Grants on Education Program

Rok za aplikaciju: 18 jun 2020. godine (prva faza), 14 jul 2020. godine (druga faza)

Budžet: 125 000 – 500 000 $

Trajanje projekta: 1-5 godina

Cilj programa: Veliki istraživački grantovi za obrazovanje podržavaju istraživačke projekte koji će doprineti unapređenju obrazovanja. Ovaj program je osmišljen tako da pruži podršku intelektualno ambicioznim i tehnički izvodljivim istraživanjima koja su relevantna za oblast obrazovanja.

Pravo učešća za zemlje: program je dostupan unutar i van SAD

Pravo učešća za istraživače: Glavni (Principal Investigators) i ostali istraživači koji se prijavljuju za Veliki istraživački grant za obrazovanje moraju imati stečen doktorat iz akademske discipline ili profesionalne oblasti, ili odgovarajuće iskustvo u profesiji vezanoj za obrazovanje. Dok diplomirani studenti mogu biti deo istraživačkog tima, u projektnoj prija

Pravo učešća za institucije: neprofitne organizacije kao što su fakulteti, univerziteti, istraživačke ustanove, kao i druge neprofitne organizacije.

Dozvoljene aktivnosti: Projektne prijave se moraju odnositi na akademske istraživačke projekte koji imaju za cilj studiranje u oblasti obrazovanja. Prijave koje uključuju aktivnosti koje nisu istraživanja nisu prihvatljive (npr. evaluacija programa, stručno usavršavanje, razvoj nastavnog programa, stipendije, kapitalni projekti). Pored toga, predlozi za istraživačke studije usredsređene na druga područja osim obrazovanja, nisu prihvatljivi.

Podnošenje predloga projekta: u dve faze: pismo namere (Intent to Apply) i kompletna projektna prijava (Full Proposal).

Dozvoljeni troškovi:

  • Plate (glavni i ostali istraživači, diplomirani studenti, ostalo osoblje)
  • Beneficije (beneficije za istraživače i drugo osoblje, školarine / naknade)
  • Ostali saradnici (nezavisni konsultanti, savetnici)
  • Putovanja (putovanja na konferencije, projektne  i diseminacijske događaje)
  • Oprema i softver (oprema, softver)
  • Troškovi projekta (potrošni materijal, troškovi i stipendije učesnika, troškovi komunikacije, itd.)
  • Ostalo (troškovi koji nisu obuhvaćeni gore navedenim izborima)
  • Podugovaranje
  • Indirektni troškovi (15%)

Više informacija na zvaničnoj stranici poziva.