Отворен позив Фондације Спенсер – Велики истраживачки грантови за образовање

Позив: Large Research Grants on Education Program

Рок за апликацију: 18 јун 2020. године (прва фаза), 14 јул 2020. године (друга фаза)

Буџет: 125 000 – 500 000 $

Трајање пројекта: 1-5 година

Циљ програма: Велики истраживачки грантови за образовање подржавају истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

Право учешћа за земље: програм је доступан унутар и ван САД

Право учешћа за истраживаче: Главни (Principal Investigators) и остали истраживачи који се пријављују за Велики истраживачки грант за образовање морају имати стечен докторат из академске дисциплине или професионалне области, или одговарајуће искуство у професији везаној за образовање. Док дипломирани студенти могу бити део истраживачког тима, у пројектној прија

Право учешћа за институције: непрофитне организације као што су факултети, универзитети, истраживачке установе, као и друге непрофитне организације.

Дозвољене активности: Пројектне пријаве се морају односити на академске истраживачке пројекте који имају за циљ студирање у области образовања. Пријаве које укључују активности које нису истраживања нису прихватљиве (нпр. евалуација програма, стручно усавршавање, развој наставног програма, стипендије, капитални пројекти). Поред тога, предлози за истраживачке студије усредсређене на друга подручја осим образовања, нису прихватљиви.

Подношење предлога пројекта: у две фазе: писмо намере (Intent to Apply) и комплетна пројектна пријава (Full Proposal).

Дозвољени трошкови:

  • Плате (главни и остали истраживачи, дипломирани студенти, остало особље)
  • Бенефиције (бенефиције за истраживаче и друго особље, школарине / накнаде)
  • Остали сарадници (независни консултанти, саветници)
  • Путовања (путовања на конференције, пројектне  и дисеминацијске догађаје)
  • Опрема и софтвер (опрема, софтвер)
  • Трошкови пројекта (потрошни материјал, трошкови и стипендије учесника, трошкови комуникације, итд.)
  • Остало (трошкови који нису обухваћени горе наведеним изборима)
  • Подуговарање
  • Индиректни трошкови (15%)

Више информација на званичној страници позива.