Otvoren javni poziv Centra za promociju nauke

Obaveštavamo Vas da je otvoren javni poziv Centra za promociju nauke za projekte promocije i popularizacije nauke u 2020. godini.

Pozivaju se sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedinci preko naučnih klubova da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2020. godini. Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije.

Ovogodišnji javni poziv predviđa da se projekti prijavljuju, vrednuju i realizuju u tri različite kategorije:

Kategorija 1. – Projekti promocije nauke u naučnim klubovima

Kategorija 2. – Projekti promocije nauke

Kategorija 3. – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke

 

Rok za prijavljivanje je otvoren do 27. aprila 2020. u 12.00.

 

Budžet po kategorijama:

Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim klubovima – 3.800.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;

Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 4.500.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;

Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 100.000,00 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu zavisno od efekata njegovog iskorišćavanja:

  • za prvonagrađeni projekat – 50.000,00 dinara bruto,
  • za drugonagrađeni projekat – 30.000,00 dinara bruto,
  • za trećenagrađeni projekat – 10.000.00 dinara bruto.

Maksimalan iznos cene izrade jednog eksponata je 100.000,00 dinara.

 

Apliciranje: Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra: prijave2.cpn.rs

Informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti preko pozivnog broja Centra, na telefon: 060 70 40 178 kao i na Zvaničnoj stranici poziva.