Održano niz Erazmus+ prezentacija u okviru Univerziteta u Kragujevcu

Prezentacije za zaposlene i za studente su, najpre, održane u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, a zatim i na fakultetima u sastavu Univerziteta u Kragujevcu

U utorak, 10. marta 2020. godine, u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održana je prezentacija za zaposlene i za studente o aktuelnom konkursu za stipendiranu mobilnost kandidata sa Univerziteta u Kragujevcu. Prezentacija je bila namenjena onima koji žele da steknu internacionalno iskustvo i da iskoristite mogućnost za usavršavanje na nekom stranom univerzitetu, a sve to uz Erazmus+ stipendiju. Promovisanje aktuelnog konkursa nastavljeno je na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to na sledećim fakultetima: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Pedagoški fakultet u Užicu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku i Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. Studenti Agronomskog fakulteta u Čačku su, takođe, imali priliku da čuju sve o toku prijave, evaluaciji, selekciji i razmeni na nekom od naših partnerskih univerziteta iz Evrope.

Pomenute prezentacije su organizovane od strane Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu. Ivana Balšić i Milica Milenković, administrativni Erazmus+ koordinatori Univerziteta u Kragujevcu, informisale su studente o svim relevantnim aspektima mobilnosti, kao i o trenutnom konkursu za stipendiranu mobilnost u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa. Milena Mijailović Janković i Bojana Gerun Đokić, saradnice za studije i studentska pitanja iz Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu, upoznale su studente sa svim aktivnostima Centra koji svojim programom usluga, kroz radionice i kurseve, nastoji da pruži podršku studentima u razvoju onih znanja i veština koje su im danas neophodne na tržištu rada.

Studentima, akademskom i administrativnom kadru Univerziteta u Kragujevcu program Erazmus+ KA103 pruža priliku za stipendiranu mobilnost koja se realizuje na partnerskim visokoškolskim ustanovama u Evropi. Prezentacije su bile veoma posećene, što samo govori o tome koliko su, pre svega, studenti, ali i zaposleni, prepoznali značaj ovog programa Evropske unije, budući da Erazmus+ program promoviše vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, solidarnost, razvoj liderskih veština i multikulturalnost.

 

Zbog novonastale situacije rok za prijavu se produžava do daljnjeg.

Molimo Vas da pratite obaveštenja na sajtu Univerziteta.