Отворен позив у оквиру Трећег програма Европске уније за здравство – Support to reforms in health workforce field - Initiatives on task-shifting

Позив: PJ-01-2020-3

Циљ програма: Европски здравствени системи су суочени са великим изазовима због старења популације, веће потражње нових модела примарне неге која је боље интегрисана и више оријентисана ка пацијенту, пораста хроничних болести, а у ширем контексту и због константних буџетских ограничења. Сама здравствена радна снага брзо стари, и уз финансијска ограничења изазива озбиљан мањак радне снаге у разним државама. Неколико регија у Европи се суочава са падом броја лекара. Стога су неопходне реформе како би се одговорило на ове изазове кроз акције усредсређене на политике задржавања, спречавање одлива медицинских радника и промену задатака.

Рок за предају: 10. јун 2020. године

Буџет пројекта: приближно 400.000,00 ЕУР

Буџет позива: 800.000,00 ЕУР

ЕУ контрибуција: до 80%

Tрајање пројекта: 36 месеци

Земље са правом учешћа: чланице ЕУ, Уједињено Краљевство, Исланд, Норвешка, Србија, Молдавија, и Босна и Херцеговина.

Минимум конзорцијума: најмање три институције из три различите земље

Циљани корисници: пружаоци здравствене заштите, удружења здравствених професионалаца, органи јавног сектора (посебно истраживачке и здравствене установе, универзитети и високошколске установе у државама чланицама и осталим земљама учесницама), јавни сектор, итд.

Примери активности које могу бити финансиране:

  • Ажурирање постојећих алата за планирање радне снаге како би се уградиле могуће промене засноване на промени задатака и аутоматизацији;
  • Добре праксе за увођење пребацивања задатака са аспекта сигурности пацијената и здравственог система
  • Развијање наставних планова за дигиталне / међуљудске / управљачке вештине за лекаре, медицинске сестре, фармацеуте, здравствене раднике, социјалне раднике, итд;
  • Израда препорука у вези са утицајем нових вештина (тј. дигиталних алата, спречавања болести и откривања ризика); додатна обука здравствених радника на тему будућности здравства и његове радне снаге, итд;
  • Израда препорука у вези са вештинама здравствених радника да се прилагођавају новим трендовима (на пример врхунске вештине медицинских сестара, дигиталне вештине здравствених радника, нове врсте ИТ стручњака из медицинске области)

Корисни линкови: