Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 – Science education outside the classroom

ID: SwafS-24-2020

TEMA: link na temu

Rok za aplikaciju15. april 2020. (17:00h po briselskom vremenu) *1. faza

Budžet projekta: 1.3-1.7 miliona EUR

Cilj programa:

Izvršeno je mnogo analiza značaja naučnog obrazovanja kako u školama tako i u visokom obrazovanju. Međutim, naučno obrazovanje izvan učionice, koje se odnosi na neformalno naučno obrazovanje, i efekti naučno-obrazovnog obrazovanja nisu dobro istraženi u smislu njihove prirode i efekata. Raspoloživo znanje o naučnom obrazovanju izvan učionice i njegov uticaj na građane (uključujući studente svih uzrasta, od školske dece do studenata) treba analizirati uzimajući u obzir moguće polne i geografske razlike. Predložena akcija treba da precizira da li ova vrsta učenja nadopunjava učionicu ili uspeva tamo gde učionice možda nisu uspele. Treba razmotriti uticaj koji se može postići u naučnom obrazovanju izvan škola i kako ovaj oblik neformalnog školovanja može biti akreditovan i da li postoji način za procenu kvaliteta obrazovnih sadržaja.

U kratkom roku, predložena akcija treba da identifikuje dobre prakse izvan učionice. Treba razmotriti kakav uticaj ove informacije mogu imati na formalno i neformalno naučno obrazovanje studenata i građana. Srednjoročno gledano, rezultati ove akcije pomoći će EU da bolje razume efekte naučnog obrazovanja izvan redovnih obrazovnih institucija i povećaće spektar inovativnih proizvoda u naučnom obrazovanju koji odražavaju društvene potrebe. Dugoročno gledano rezultati istraživanja trebalo bi da doprinesu razmatranju akreditacije dostupnih informacija.

Konzorcijum: min 3 nezavisnih pravnih lica iz EU ili pridruženih zemalja

Korisni linkovi:


Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu Vam stoji na raspolaganju za dalja pitanja i pomoć u aplikaciji i traženju partnera.

Ukoliko želite da aplicirate za navedeni poziv potrebno je Kancelariji za međunarodne projekte dostaviti apstrakt za poziv koji vam je od značaja.