Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Science education outside the classroom

ID: SwafS-24-2020

ТЕМА: линк на тему

Рок за апликацију15. април 2020. (17:00h по бриселском времену) *1. фаза

Буџет пројекта: 1.3-1.7 милиона ЕУР

Циљ програма:

Извршено је много анализа значаја научног образовања како у школама тако и у високом образовању. Међутим, научно образовање изван учионице, које се односи на неформално научно образовање, и ефекти научно-образовног образовања нису добро истражени у смислу њихове природе и ефеката. Расположиво знање о научном образовању изван учионице и његов утицај на грађане (укључујући студенте свих узраста, од школске деце до студената) треба анализирати узимајући у обзир могуће полне и географске разлике. Предложена акција треба да прецизира да ли ова врста учења надопуњава учионицу или успева тамо где учионице можда нису успеле. Треба размотрити утицај који се може постићи у научном образовању изван школа и како овај облик неформалног школовања може бити акредитован и да ли постоји начин за процену квалитета образовних садржаја.

У кратком року, предложена акција треба да идентификује добре праксе изван учионице. Треба размотрити какав утицај ове информације могу имати на формално и неформално научно образовање студената и грађана. Средњорочно гледано, резултати ове акције помоћи ће ЕУ да боље разуме ефекте научног образовања изван редовних образовних институција и повећаће спектар иновативних производа у научном образовању који одражавају друштвене потребе. Дугорочно гледано резултати истраживања требало би да допринесу разматрању акредитације доступних информација.

Конзорцијум: мин 3 независних правних лица из ЕУ или придружених земаља

Корисни линкови:


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.