АКТУЕЛНО:

Отворен позив Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections

ТЕМА: Предлози поднети у оквиру овог позива треба да унапреде знање конкретно o covid-19 и шире о породици коронавируса са циљем да допринесу ефикасном управљању пацијентима и / или јавном здравственом одговору на тренутнa и будућа избијања инфекције коронавирусом.

Напомена: Превентивне вакцине не улазе у оквир овог позива.

 

Рок за апликацију:  31. март 2020. (17 часова по бриселском времену)

Буџет позива: 45.000.000 евра

Трајање пројекта: Предлози пројеката треба да садрже предложено време трајања пројеката у складу са активностима и очекиваним утицајем.

Циљ пројекта:

С обзиром да се ради о новооткривеном вирусу, обим ове теме и даље је широк и мора да испуни бар један од следећих циљева:

  • Развој терапија за брзи одговор на тренутно избијање covid-19
  • Развој терапија за суочавање са тренутним и / или будућим избијањима коронавируса: идентификација нових потенцијалних средстава и приступа који би се могли користити укључујући превентивне стратегије и комбиноване приступе, а такође могу се бавити и потенцијалном резистенцијом. Ово може такође да укључује оптимизацију могућих третмана који се користе у брзом одговору на инфекцију
  • Развој дијагностике, осигуравање брзе процене кандидата на основу постојећих технологија, како би се омогућило брзо откривање и надзор случаја.
  • Развој брзог и поузданог откривања носиоца covid-19 и особа са симпомима код којих се сумња на инфекцију covid-19.

Корисни линкови:

Услови позива

 

Више детаља на званичној страници позива