Novi master program Automobilsko inženjerstvo

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, 9. marta 2020. godine potpisan je Sporazum o saradnji povodom osnivanja master programa Automobilsko inženjerstvo između Univerziteta u Kragujevcu i FCA Srbija, koji će biti zasnovan na sinergiji industrije i obrazovanja.

Saradnja u oblasti obrazovanja između FCA Srbija i Univerziteta u Kragujevcu zasniva se na zajedničkom kreiranju novog studijskog programa master akademskih studija u skladu sa potrebama privrede i visokoškolskog obrazovanja. Master program je namenjen studentima mašinskih, ekonomskih, tehničkih i organizacionih nauka. Pored profesora sa Univerziteta u Kragujevcu, nastavu će držati i menadžeri i inženjeri iz kompanije FCA Srbija, dok će obavezni  deo master studija biti i praksa u Kompaniji.


Foto galerija: