Predavanje akademika Radmile Petanović „Grinje u biološkoj kontroli štetnih organizama“

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu u sredu, 18. marta 2020. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu u 12.30 časova organizuje predavanje akademika Radmile Petanović.

Radmila Petanović redovni je profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Odeljenja za hemijske i biološke nauke SANU. Bavi se temama iz oblasti biologije, taksonomije i sistematike, a najveći deo njenog naučnog rada odnosi se na proučavanje filogenije u oblasti akarologije (izučavanje grinja). Još kao docent  formirala je kurs iz oblasti akarologije, sa posebnim osvrtom na fitoakarologiju (grinje štetočine na biljkama). Koautor je i prvog udžbenika Osnovi akarologije. Do sada je opisala ukupno 66 novih vrsta za svetsku nauku i četiri nova roda - Rhinotergum Petanović, Boczekiana Petanović, Loboquintus Chetverikov et Petanović i Eriocenus Petanović et Amrine.

Budući da su grinje, posle insekata, po broju vrsta, jedna od najvećih grupa organizama, prisutna u svim životnim sredinama, a nama uglavnom manje poznata, na predavanju će biti reči o vrstama grinja koje su upotrebljive kao biološki borci u regulaciji brojnosti štetočina.