Предавање академика Радмиле Петановић „Гриње у биолошкој контроли штетних организама“

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу у среду, 18. марта 2020. године у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу у 12.30 часова организује предавање академика Радмиле Петановић.

Радмила Петановић редовни је професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и редовни члан Одељења за хемијске и биолошке науке САНУ. Бави се темама из области биологије, таксономије и систематике, а највећи део њеног научног рада односи се на проучавање филогеније у области акарологије (изучавање гриња). Још као доцент  формирала је курс из области акарологије, са посебним освртом на фитоакарологију (гриње штеточине на биљкама). Коаутор је и првог уџбеника Основи акарологије. До сада је описала укупно 66 нових врста за светску науку и четири нова рода - Rhinotergum Petanović, Boczekiana Petanović, Loboquintus Chetverikov еt Petanović и Eriocenus Petanović et Amrine.

Будући да су гриње, после инсеката, по броју врста, једна од највећих група организама, присутна у свим животним срединама, а нама углавном мање позната, на предавању ће бити речи о врстама гриња које су употребљиве као биолошки борци у регулацији бројности штеточина.