Објављен други позив Заједничког истраживачког центра за учешће у Програму колаборативних докторских партнерстава

Заједнички истраживачки центар (Joint research Centre – JRC) објавио је други позив за учешће у Програму колаборативних докторских партнерстава (Collaborative Doctoral Partnership – CDP). Програм представља иницијативу за успостављање стратешке сарадње са универзитетима, односно установама високог образовања са међународном репутацијом у области науке и технологије, у циљу реализације докторских студија за нове генерације студената, а посебан фокус је на истраживању за креирање програмских политика.

Партнерства треба да доведу до бољег разумевања истраживачких потреба у различитим фазама циклуса реализације програмских политика, као и да омогуће развој нових вештина у области научне комуникације за докторанде. У практичном смислу, партнерства ће подразумевати сарадњу одабраних универзитета и JRC-а у погледу развоја истраживачких програма, пријема студената и надгледања докторских студија. Партнерства такође треба да доведу до јачање сарадње кроз промовисање међусобног унапређења релевантних вештина и компетенција, комбиновање знања, капацитета и умрежавања у кључним научним областима.

Позив је отворен за универзитете, односно установе високог образовања из земаља чланица ЕУ и земаља придружених истраживачком програму ЕУ Хоризонт 2020.

Могуће је конкурисати за једну или више утврђених тематских области:

1. Дигитално управљање

2. Паметна, повезана и чиста мобилност

3. ЕУ енергетска транзиција

4. Развој метода за праћење напретка, трансформације дизајна и идентификовање решења за постизање циљева одрживог развоја

5. Сигурно и одрживо снабдевање сировинама

6. Вештачка интелигенција за осматрање земље

7. Графички узрочни модели за хибридне претње

8. Отпорност изграђене инфраструктуре на опасности узроковане природним или људским фактором

9. Промоција здравља и превенција незаразних болести

10. Неенергетске нуклеарне и радиолошке технологије за остваривање циљева одрживог развоја из Агенде 2030

11. Синергија квалитативних и квантитативних метода за активности предвиђања

12. Бихевиорални увиди примењени на креирање политика

13. Робусност у сложеном анализирању података и статистичком моделовању


Рок за подношење пријава је 3. мај 2020. године.


Званична страница позива