Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Индије за период 2021-2023.

Рок за апликацију: 31. мај 2020.

Tрајање пројекта: 3 године


Циљ програма:

Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који испуњавају услове у складу са Законoм о науци и истраживањима („Сл.гласник Републике Србије“ бр 49/2019). Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије - Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Републике Индије – Министарству за науку и технологију Републике Индије. Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства за науку и технологију Народне Републике Индије.


Приоритетне области:

• Нови материјали и нанотехнологије;

• информационе и комуникационе технологије;

• енергија и енергетска ефикасност;

• биотехнологије укључујући прехрамбене технологије и безбедност хране и

• људско здравље.


Додатне информације:

Mp Светлана Богдановић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22 – 26, 11000 Београд

Тел/Факс: +381 11 3616 529

svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs


Званична страница конкурса