Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Supporting research organisations to implement gender equality plans

ID: SwafS-09-2018-2019-2020

ТЕМА: линк на тему

Рок за апликацију: 15. април 2020. (17:00h по бриселском времену)

Буџет пројекта: 2.5-3 милиона ЕУР

Tрајање пројекта: 4 године

Циљ програма: Предложена акција допринеће повећању броја истраживачких организација и високошколских установа које спроводе планове за родну равноправност. Очекује се повећање учешћа жена у истраживању и иновацијама и побољшање њихове каријерне перспективе, побољшање родне равнотеже у телима који доносе одлуке у истраживачким организацијама, укључивање, где је то релевантно, родне димензије у истраживачки садржај и повећање квалитета и друштвене релевантности произведених знања, технологија и иновација.

Конзорцијум: мин 1 независно правно лице из ЕУ или придружених земаља (приоритет имају истраживачке организације укључујући и универзитете).

Корисни линкови:


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.