Arheolog sa Univerziteta u Pitsburgu predstavio rezultate istraživanja na lokalitetu Gornje Gruže

Dr Miroslav Kočić održao je predavanje „Pojava društvene kompleksnosti i izgradnja zajednice tokom neolitskog perioda u mikro-regiji Gornje Gruže“, 20. februara 2020. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Miroslav Kočić, arheolog-antropolog,  doktor nauka Univerziteta u Pitsburgu, predstavio je najbitnije rezultate  arheoloških istraživanja obavljenih u mikro-regiji Gornje Gruže, u sklopu svog doktorskog rada, kao i deo rezultata istraživanja obavljenih u sklopu projekta SRGAP, koji obavljaju  Univerzitet u Pitsburgu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, od 2017. godine.

Arheološka istraživanja su nastavljena na već poznatim lokalitetima Grivac i Kusovac, ali su obuhvatila su i nove manje lokalitete koji pripadaju najvećim delom Vinčanskoj, ali delom Starčevačkoj kulturi. Istraživanja su fokusirana na period neolita (6350-4600. godine) i inicijalni razvoj ljudskih sedentarnih zajednica, kroz komparativni pristup, multidisciplinarnost kako metoda, tako i teorija, i dijahronični okvir koji upoređuje analogije koristeći postulate francuske škole anala i dugog trajanja. Koristeći neke od najsavremenijih metodoloških pristupa nedestruktivnih i neinvazivnih metoda daljinske prospekcije na velikim površinama, obrasci nevidljivi konvencionalnim metodama su pokazali nove, značajne rezultate.  

Upotreba geofizičkih metoda poput gluksgejt magnetometrije, magnetne podložnosti i nisko-frekventih elektro snimanja spojene su prirodne metode sa društvenim pitanjima. Tokom rekognosciranja, dijagnostikovano je 27 arheoloških lokaliteta, od kojih 23 do sada nepoznata, sa najvećim brojem lokaliteta upravo iz neolitskog perioda.

Predavanje je održano pred brojnim zainteresovanim posetiocima i podstaklo je diskusiju na temu potrebe preispitivanja  postojećih evolutivnih i antropološko-arheoloških stavova  o primarnom razvitku društvene kompleksnosti.


Foto galerija: