Археолог са Универзитета у Питсбургу представио резултате истраживања на локалитету Горње Груже

Др Мирослав Кочић одржао је предавање „Појава друштвене комплексности и изградња заједнице током неолитског периода у микро-регији Горње Груже“, 20. фебруара 2020. године у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

Мирослав Кочић, археолог-антрополог,  доктор наука Универзитета у Питсбургу, представио је најбитније резултате  археолошких истраживања обављених у микро-регији Горње Груже, у склопу свог докторског рада, као и део резултата истраживања обављених у склопу пројекта SRGAP, који обављају  Универзитет у Питсбургу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, од 2017. године.

Археолошка истраживања су настављена на већ познатим локалитетима Гривац и Кусовац, али су обухватила су и нове мање локалитете који припадају највећим делом Винчанској, али делом Старчевачкој култури. Истраживања су фокусирана на период неолита (6350-4600. године) и иницијални развој људских седентарних заједница, кроз компаративни приступ, мултидисциплинарност како метода, тако и теорија, и дијахронични оквир који упоређује аналогије користећи постулате француске школе анала и дугог трајања. Користећи неке од најсавременијих методолошких приступа недеструктивних и неинвазивних метода даљинске проспекције на великим површинама, обрасци невидљиви конвенционалним методама су показали нове, значајне резултате.  

Употреба геофизичких метода попут глуксгејт магнетометрије, магнетне подложности и ниско-фреквентих електро снимања спојене су природне методе са друштвеним питањима. Током рекогносцирања, дијагностиковано је 27 археолошких локалитета, од којих 23 до сада непозната, са највећим бројем локалитета управо из неолитског периода.

Предавање је одржано пред бројним заинтересованим посетиоцима и подстакло је дискусију на тему потребе преиспитивања  постојећих еволутивних и антрополошко-археолошких ставова  о примарном развитку друштвене комплексности.


Фото галерија: