Predavanje „Pojava društvene kompleksnosti i izgradnja zajednice tokom neolitskog perioda u mikro-regiji Gornje Gruže“

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac organizuju predavanje dr Miroslava Kočića, doktora nauka antropologije/arheologije Univerziteta u Pitsburgu, u četvrtak, 20. februara 2020. godine u 18 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

Predavanje će obuhvatiti rezultate  arheoloških istraživanja obavljenih u Gornjoj Gruži u sklopu doktorskog rada Miroslava Kočića, kao i deo rezultata istraživanja obavljenih u sklopu projekta SRGAP, koji obavljaju  Univerzitet u Pitsburgu i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, od 2017. godine. Miroslav Kočić je za rezultate istraživanja objavljene u   svojoj doktorskoj disertaciji  dobio  prestižnu DDRIG nagradu američke Nacionalne fondacije za nauku.

Arheološka istraživanja su fokusirana na period neolita (6350-4600. godine) i inicijalni razvoj ljudskih sedentarnih zajednica, ali kroz komparativni pristup, multidisciplinarnost kako metoda, tako i teorija, i dijahronični okvir koji upoređuje analogije koristeći postulate francuske škole anala i dugog trajanja. Koristeći neke od najsavremenijih metodoloških pristupa nedestruktivnih i neinvazivnih metoda daljinske prospekcije na velikim površinama, obrasci nevidljivi konvencionalnim metodama su pokazali fascinantne rezultate. Upotreba geofizičkih metoda poput gluksgejt magnetometrije, magnetne podložnosti i nisko-frekventih elektro snimanja spojene su prirodne metode sa društvenim pitanjima. Tokom rekognosciranja, dijagnostikovano je 27 arheoloških lokaliteta, od kojih 23 do sada nepoznata, sa najvećim brojem lokaliteta upravo iz neolitskog perioda.

Predavanje će obuhvatiti predstavljanje najbitnijih rezultata vezanih za samo istraživanje, ali i generalnu diskusiju o značaju i ulozi arheologije kao nauke u modernom dobu. Pitanje koje postoji je da li arheologija uopšte ima budućnost ukoliko ne insistira na multidisciplinarnosti i naučnim principima, kao i evolutivnim i antropološko-arheološkim pitanja o primarnom razvitku društvene kompleksnosti.