Предавање „Појава друштвене комплексности и изградња заједнице током неолитског периода у микро-регији Горње Груже“

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац организују предавање др Мирослава Кочића, доктора наука антропологије/археологије Универзитета у Питсбургу, у четвртак, 20. фебруара 2020. године у 18 часова у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу.

Предавање ће обухватити резултате  археолошких истраживања обављених у Горњој Гружи у склопу докторског рада Мирослава Кочића, као и део резултата истраживања обављених у склопу пројекта SRGAP, који обављају  Универзитет у Питсбургу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, од 2017. године. Мирослав Кочић је за резултате истраживања објављене у   својој докторској дисертацији  добио  престижну DDRIG награду америчке Националне фондације за науку.

Археолошка истраживања су фокусирана на период неолита (6350-4600. године) и иницијални развој људских седентарних заједница, али кроз компаративни приступ, мултидисциплинарност како метода, тако и теорија, и дијахронични оквир који упоређује аналогије користећи постулате француске школе анала и дугог трајања. Користећи неке од најсавременијих методолошких приступа недеструктивних и неинвазивних метода даљинске проспекције на великим површинама, обрасци невидљиви конвенционалним методама су показали фасцинантне резултате. Употреба геофизичких метода попут глуксгејт магнетометрије, магнетне подложности и ниско-фреквентих електро снимања спојене су природне методе са друштвеним питањима. Током рекогносцирања, дијагностиковано је 27 археолошких локалитета, од којих 23 до сада непозната, са највећим бројем локалитета управо из неолитског периода.

Предавање ће обухватити представљање најбитнијих резултата везаних за само истраживање, али и генералну дискусију о значају и улози археологије као науке у модерном добу. Питање које постоји је да ли археологија уопште има будућност уколико не инсистира на мултидисциплинарности и научним принципима, као и еволутивним и антрополошко-археолошким питања о примарном развитку друштвене комплексности.