ЕВРОПСКИ ПРОГРАМ ЗА САРАДЊУ У ДОМЕНУ НАУЧНИХ И ТЕХНОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА – COST

Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

Истраживачи могу креирати мрежу - на основу властитих истраживачких интереса и идеја - тако што ће поднети предлог на COST позив. Предлог може бити у било којој области науке и могу га поднети научници у било којој фази развоја своје каријере.

COST су посвећене покривању активности сарадње, као што су радионице, конференције, састанци радних група, школе за обуку, краткорочне научне мисије, и активности ширења и комуникације.

COST акције су такође високо интердисциплинарне и отворене. Могуће је придружити се текућим акцијама, које се на тај начин шире у току финансирања које траје четири године. Ове акције могу да укључују и приватни сектор, креаторе политика, као и цивилно друштво.

Приступање COST Акцији, остварује се потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding – MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Сарадњу координира Управни одбор (Management Committee – MC), који чине представници свих потписница Меморандума.

Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност Management Committee - MC акције (http://www.cost.eu/participate/join_action и COST Vademecum). 

Напомена: Акције се не финансирају из буџета COST већ из националних извора. То подразумава да се већ ради на пројектима у земљи који су по свом садржају слични COST акцији.

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. Главни предлагач акције је и координатор мреже.

Рок за подношење: 29. април 2020. у 12.00 часова

Конзорцијум: минимум 7 земаља чланица COST oд којих одговарајући број чланица ITC земаља (према табели у анексу)

*Земље чланице COST су следеће: Албанија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Република Молдавија, Црна Гора, Холандија, Република Северна Македонија, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Велика Британија.

Трајање: 4 године

Ко може да учествује: академске, јавне институције, SME, индустријски сектор, NGO, међународне организације итд.

Документа и водичи се налазе на следећем линку

*Технички део апликације може имати највише 15 страна и мора бити анониман, без навођења имена и институција учесника предложене мреже.

Aпликације се подносе електронски: e-COST submission tool

За сва општа или техничка питања: opencall@cost.eu

За више информација:

https://www.cost.eu/

http://www.mpn.gov.rs/cost/

Напомена: Уколико утврдите да постоји одговарајућа COST акција у коју бисте могли да се укључите и ако се након неформалних консултација са руководиоцем акције уверите да ћете бити прихваћени, потребно је да се обратите Националном координатору Републике Србије у COST програму:

 

Национални COST координатор

Др Братислав Маринковић

Институт за физику

Универзитет у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд

Тел: +381 11 316-0882

Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

 

Представник Републике Србије у Научном комитету COST програма:

Проф. др Виктор Недовић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

Е-пошта: viktor.nedovic@mpn.gov.rs

Тел: +381 11 3631 755

 

Члан Комитета високих представника COST програма

Жељка Дукић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11000 Београд

Р. Србија

тел: +381 11 3616 529

Е-пошта: zeljka.dukic@mpn.gov.rs