Отворен позив у оквиру програма ИПА II – Креативна Европа

Општи циљ овог позива је подстицање добросуседских односа на западном Балкану кроз културну сарадњу.


Специфични циљеви овог позива су:

• културна прекогранична сарадња унутар региона западног Балкана и држава чланица ЕУ
• јачање конкурентности културних и креативних индустрија у региону


Приоритети:

• Повећати транснационалну циркулацију културних и стваралачких дела и транснационалну мобилност
• Појачати међукултурни дијалог између уметника и културних оператера, као и комуникацију са широм јавношћу


Рок за апликацију: 31. март 2020. (17:00 по бриселском времену)

Буџет позива: 5 милиона €

Tрајање пројекта: 2 - 4 године

Учешће: Универзитети испуњавају услове као координатори или партнери ако могу доказати да „раде у секторима културе и креативности (искључујући аудио-визуелне)“. Препорука Европске Комисије је да партнерство чини већина организација које се примарно баве уметношћу и културом.

Конзорцијум: 5 партнера (координатор и партнери) *партнери морају бити из земаља које учествују у претприступној помоћи


Координатор и партнери пројекта морају бити:

• државе чланице ЕУ;
• корисници ИПА II за западни Балкан: Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија итд. *комплетан списак земаља можете погледати на званичном сајту позива


Партнерство мора да испуњава следеће минималне захтеве:

• најмање 2 организације (вођа пројекта и / или партнери) основане у најмање 2 различите земље кориснице ИПА II претприступне помоћи за западни Балкан
• најмање 2 организације партнерства (вођа пројекта и / или партнери) основане у најмање две различите државе чланице ЕУ


ЗВАНИЧНА страница позива