Отворен позив за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове y 2020. години

ТЕМА:

Суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2020. години:

      Програми ЕУ:

  • Креативна Европа - потпрограм „Култура“
  • Програми прекограничне сарадње (ИПА)
  • Дунавски програм транснационалне сарадње
  • Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње
     

      УНЕСКО:

  • Централнo-европска инцијатива (ЦЕИ)
  • Европска културна фондација
  • други међународни фондови из области културе и уметности


Буџет пројекта:

 а) до 30% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству*, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од вредности одобреног буџета подносиоца апликације министарству **, уколико се ради о носиоцу пројекта***

(*структура финансијске подршке за партнера на пројекту: међународни фонд до 60%, министарство до 30%, други извори до 10% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)

(**структура финансијске подршке за носиоца пројекта: међународни фонд до 60%, министарство до 40% - од вредности одобреног буџета подносиоца апликације)


Рок за апликацију: 31. март 2020. године.

Званична страница позива