Отворен конкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2020. години

Циљ „Конкурса - Мобилност 2020“ је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије позваних на међународне догађаје и манифестације (фестивали, семинари, радионице, конференције и др.) као и студијске и резиденцијалне боравке и сл, у свим областима културе и уметности.

Подржавају се:

Пројекти мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

Буџет:

Путни трошкови – превоз:     

  • индивидуални  -   до  50.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                   -   до  80.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

  • групни  -  до  200.000,00 динара (за путовања у Европи)

          - до  300.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)


Не подржавају се:

  • трошкови смештаја и дневница;
  • добитници стипендија на школским и високошколским установама;
  • трошкови везани за позиве дипломатско-конзуларних представништава;
  • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

Напомена:

  • Подносилац мора бити правно лице (универзитет, факултет, удружење, организација или установа културе)
  • Корисник средстава је  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области  културе и уметности


Рок за апликацију: 31. март 2020. године

Званична страница позива