Отворен конкурс за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње у области културе и уметности

Предмет Конкурса је суфинансирање међународних програма/пројеката који се реализују у Републици Србији у 2020. години, а који доприносе развоју међународне билатералне и мултилатералне сарадње, и то: конференција, семинара, радионица и других стручних скупова, као и резиденцијалних програма у области културе и уметности.

Приоритет за финансирање имају:

  • конференције, семинари, радионице и други стручни скупови, подржани од стране међународних организација, министарстава културе и других релевантних међународних партнера, који доприносе развоју стручних капацитета кроз размену знања и искустава;
  • пројекти који се реализују у сарадњи са више иностраних партнера, при чему ће предност имати земље са којима Република Србија има потписане међународне уговоре о културној сарадњи (видети листу потписаних докумената на званичној страници Министарства.

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе.

Напомена: Универзитети и факултети имају право учешћа.

Рок за апликацију: 6. март 2020. године

Буџет пројекта: макс. 300.000,00 РСД

Званична страница позива