НАТО (СПС) ПОСЕБНИ ПОЗИВ ЗА НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Да би одговорио на изазове и могућности које пружају иновативне и разарајуће технологије, НАТО СПС програм објављује „Специјални позив за предлоге пројеката који се односе на напредовање у вези са безбедношћу технологије “.

Области:

• Наука о подацима и вештачка интелигенција
• Комуникациони системи
• Наука о материјалима
• Сензори и детектори
• Аутономија и контра-аутономија
• Технолошка конвергенција

*Предлози треба да одговаре на једну или више наведених области.  

Програм СПС подржава сарадњу кроз три успостављена механизма грантова:

  • вишегодишњи истраживачки и развојни пројекти (МYP),
  • напредне истраживачке радионице (АRW)
  • и обуке (Институт за напредне студије - АSI и Течајеви за напредно усавршавање - АТC)

*Заинтересовани кандидати треба да развију предлоге за активности које се уклапају у један од ових формата.

Рок за пријаву: 15. фебруар 2020. године

Пријавни обрасци се могу преузети са: https://www.nato.int/cps/en/natolive/169858.htm

*Пријаве је потребно доставити на sps.applications@hk.nato.int а у subject-у мејла молимо унесите текст „Adv Tech Call for preposals 2020“.

Уколико имате питања можете писати на sps.info@hk.nato.int

Званична страница позива