Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - DIGITAL DIAGNOSTICS – DEVELOPING TOOLS FOR SUPPORTING CLINICAL DECISIONS BY INTEGRATING VARIOUS DIAGNOSTIC DATA

Позив: SC1-BHC-06-2020

Рок за пријаву: 07. април 2020. године (17:00 по бриселском времену)

Буџет позива: 40 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 8-15 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: подршка развоју алата, платформи и услуга који ће користити дијагностичке податке у одређеној области, што ће имати за резултат прецизну, детаљну, структурирану, систематичну процену здравственог стања код пацијента.  Предложени пројекти би требало да интегришу различите изворе података као што су здравствени подаци, in vitro и/или in vivo дијагностика, медицинско снимање, функционални тестови (lab-on-a-chip) и слично, при том узимајући у обзир потребе здравствених радника. Ови алати/платформе/услуге би требало да допринесу унапређењу дијагнозе и клиничког одлучивања и укључе интелигентна решења за интеракцију између човека и рачунара како би се олакшала свакодневна клиничка пракса.

Састав конзорцијума: најмање 3 институције из три различите ЕУ или придружене земље (учешће институција из САД је дозвољено у овом позиву)

Дозвољени трошкови: активности усмерене ка успостављању новог знања и/или истраживањима везано за изводљивост нове или унапређене технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ове сврхе оне могу укључивати основно или примењено истраживање, развој и интеграцију технологије, тестирање и валидацију мањих прототипова у лабораторијским или стимулисаним окружењима.

Корисни линкови: