Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

Позив: EIC-FTI-2018-2020

Рок за апликацију: 19. фебруар 2020 (17:00 по бриселском времену) – први пресек

Буџет позива: 100 милиона ЕУР за целу 2020. годину

Буџет пројекта: 3 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 70% за  профитне, 100% за непрофитне организације

Циљ програма: подршка развоју иновација од демонстрације кроз све фазе до изласка на тржиште, укључујући активности као што су пилотирање, тестирање, валидација система у реалним радним условима, пре-нормативно истраживање и стандардизација.

Састав конзорцијума: 3-5 независних правних лица из ЕУ или придружених земаља (учешће индустрије је обавезно, универзитети и истраживачке институције такође могу учествовати).

Додатни услови: 60% буџета за индустријске партнере, или најмање 2 индустријска партнера у конзорцијуму од укупно 3 или 4 партнера, или најмање 3 индустријска партнера у конзорцијуми од укупно 5 партнера.

Дозвољени трошкови: финансирају се активности директно усмерене на развој и дизајн нових, модификованих или унапређених производа, процеса или услуга, укључујући израду прототипова, тестирање, демонстрацију, пилотирање, валидацију и тржишну репликацију производа.

Корисни линкови: