ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Извршнa агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA) објавила је нови Еразмус+ Општи позив за предлоге пројеката за 2020. годину у којем се налазе рокови за све појединачне компоненте програма.

Институције из Србије могу пуноправно да учествују у свим деловима Еразмус+ програма, као координатори или партнери. Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној верзији Еразмус+ Програмског водича за 2020. годину.

Преглед свих врста пројеката у којима Србија може да учествује, као и рокова у оквиру овог Конкурса, можете погледати на страници Календар рокова.

Канцеларија за међународне пројекте Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу пружа континуирану подршку свима који су заинтересовани за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма. На сајту Универзитета, на линку можете пронаћи преглед свих врста пројеката у којима Србија може да учествује и рокова у оквиру овог конкурса.

Уколико желите да пријавите неки од Еразмус+ пројеката, потребно је да најмање недељу дана пре конкурсног рока доставите формулар предпријаве пројекта (одштампан на меморандуму факултета, са потписом руководиоца пројекта и декана факултета и заведен у архиви факултета) Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

Све предпријаве пројеката биће разматране од стране руководства Универзитета у Крагујевцу, које ће свим руководиоцима поднетих предпријава мејлом саопштити своју званичну одлуку, а руководиоцима подржаних пројеката и деканима њихових факултета доставити Уговор о финансирању и реализацији пројекта, који ће потписати са ректором Универзитета у Крагујевцу пре добијања писане сагласности за подношење пројеката.

За додатне информације о предпријављивању Еразмус+пројеката можете се обратити Оливери Мијатовић, Руководиоцу Одељења за међународну сарадњу, на телефон 034 304 985, или на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

Формулар предпријаве можете преузети овде.