Svečana promocija dr Roberta Bolija u počasnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu

Na Univerzitetu u Kragujevcu, 12. decembra 2019. godine, prof. dr Roberto Boli (Roberto Bolli), redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Luivilu (SAD), promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Senat Univerziteta u Kragujevcu je na sednici održanoj 27. septembra 2019. godine, a na predlog Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, doneo Odluku da doktoru Robertu Boliju dodeli počasni doktorat i titulu počasnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu zbog izuzetnog doprinosa razvoju medicine i naučnoistraživačkog rada u oblasti  kardiovaskularnog sistema.

Profesor dr Roberto Boli je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Luivilu (Sjedinjene Američke Države), direktor Instituta za kardiovaskularne inovacije, direktor Instituta za molekularnu kardiologiju i jedan od vodećih svetskih eksperata iz oblasti kardiovaskularnih istraživanja i proučavanja mehanizama ishemijsko‒reperfuzione povrede srca i kardioprotekcije sa Hiršovim indeksom preko 100.

Svečanu promociju proglašenja prof. dr Roberta Bolija u počasnog doktora (doctoris honoris causa) Univerziteta u Kragujevcu otvorio je rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović.

Izveštaj o predlogu prof. dr Roberta Bolija u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu podneo je prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, a zatim je prof. dr Roberto Boli održao predavanje na temu „Cell therapy for heart disease: Current status and future directions”.


Foto galerija: