Otvoren poziv – Marija Sklodovska Kiri (Research and Innovation Staff Exchange)

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) je šema koja pruža podršku unapređenju međunarodne saradnje kao i saradnje kroz sektore kroz razmenu zaposlenih u istraživačkom i inovacionom sektoru, kao i kroz razmenu znanja i ideja od istraživanja na tržištu i obratno.

Poziv: MSCA-RISE-2020

Rok za aplikaciju: 28. april 2020 (17:00 po briselskom vremenu)

Budžet poziva: 40 miliona EUR

Budžet projekta: ukupna kontribucija EU je ograničena na najviše 540 person/months.

Trajanje projekta: 48 meseci

Cilj programa: podrška razvoju partnerstava u obliku zajedničkih istraživačkih i inovacionih projekata sa ciljem razmene znanja kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost i razmenu (secondment) zaposlenih u istraživačkim i inovacionim aktivnostima sa ugrađenim povratnim mehanizmima.

Uslovi za učešće u konzorcijumu:

  • Najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite zemlje
  • Najmanje dve institucije moraju biti osnovane u EU ili pridruženim zemljama
  • Ako su sve organizacije iz istog sektora (npr. samo akademski ili samo neakademski), najmanje jedna partnerska institucija mora biti iz treće zemlje.

Uslovi za istraživače: zaposleni koji primaju podršku u okviru RISE šeme moraju biti (mladi ili iskusni) istraživači, administrativno, menadžersko ili tehničko osoblje koje je uključeno u pružanje podrške istraživačkim i inovacionim aktivnostima u okviru projekta. Moraju aktivno raditi na istraživačkim i inovacionim aktivnostima najmanje jedan mesec pre prve razmene (secondment).

Trajanje razmene (secondment): 1-12 meseci (ukupno)

Dozvoljeni troškovi:

  • Jedinični troškovi za zaposlene 2100 EUR
  • Institucionalni jedinični troškovi:
    • 1800 EUR (troškovi istraživanja, obuka, i umrežavanja)
    • 700 EUR (troškovi menadžmenta i indirektni troškovi).

Korisni linkovi:

 

Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu Vam stoji na raspolaganju za dalja pitanja i pomoć u aplikaciji i traženju partnera.

Ukoliko želite da aplicirate za navedeni poziv potrebno je Kancelariji za međunarodne projekte dostaviti apstrakt kao i listu partnera iz EU sa kojima imate uspostavljenu saradnju na projektima a koji su zainteresovani za poziv koji vam je od značaja.