Отворен позив – Марија Склодовска Кири (Research and Innovation Staff Exchange)

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) је шема која пружа подршку унапређењу међународне сарадње као и сарадње кроз секторе кроз размену запослених у истраживачком и иновационом сектору, као и кроз размену знања и идеја од истраживања на тржишту и обратно.

Позив: MSCA-RISE-2020

Рок за апликацију: 28. април 2020 (17:00 по бриселском времену)

Буџет позива: 40 милиона ЕУР

Буџет пројекта: укупна контрибуција ЕУ је ограничена на највише 540 person/months.

Трајање пројекта: 48 месеци

Циљ програма: подршка развоју партнерстава у облику заједничких истраживачких и иновационих пројеката са циљем размене знања кроз међународну и међусекторску мобилност и размену (secondment) запослених у истраживачким и иновационим активностима са уграђеним повратним механизмима.

Услови за учешће у конзорцијуму:

  • Најмање три правна лица из најмање три различите земље
  • Најмање две институције морају бити основане у ЕУ или придруженим земљама
  • Ако су све организације из истог сектора (нпр. само академски или само неакадемски), најмање једна партнерска институција мора бити из треће земље.

Услови за истраживаче: запослени који примају подршку у оквиру RISE шеме морају бити (млади или искусни) истраживачи, административно, менаџерско или техничко особље које је укључено у пружање подршке истраживачким и иновационим активностима у оквиру пројекта. Морају активно радити на истраживачким и иновационим активностима најмање један месец пре прве размене (secondment).

Трајање размене (secondment): 1-12 месеци (укупно)

Дозвољени трошкови:

  • Јединични трошкови за запослене 2100 ЕУР
  • Институционални јединични трошкови:
    • 1800 ЕУР (трошкови истраживања, обука, и умрежавања)
    • 700 ЕУР (трошкови менаџмента и индиректни трошкови).

Корисни линкови:

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.