Dopisni član SANU Vladica Cvetković održao je predavanje povodom godišnjice smrti akademika Dragoslava Srejovića

Dopisni član SANU Vladica Cvetković održao je predavanje „Geoarheologija na delu: novi pogled na sirovine za izradu okresanih artefakata iz Lepenskog Vira“, 29. novembra 2019. u Galeriji Narodnog muzeja Kragujevac.

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa Narodnim muzejom Kragujevac organizovao je  predavanje dopisnog člana SANU Vladice Cvetkovića, profesora Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda, na temu:

GEOARHEOLOGIJA NA DELU: NOVI POGLED NA SIROVINE ZA IZRADU OKRESANIH ARTEFAKATA IZ LEPENSKOG VIRA


Posle uvodne reči Miloša Jurišića, v.d. direktora Narodnog muzeja, dopisni član SANU Miloš Đuran, upravnik  Centra, predstavio je bogatu radnu biografiju predavača i u ime organizatora zahvalio mu na doprinosu  u očuvanju sećanja na akademika Dragoslava Srejovića, jednog od osnivača i prvog upravnika Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, povodom obeležavanja 23. godišnjice njegove smrti.   

Dopisni član SANU Vladica Cvetković predstavio je rezultate interdisciplinarnih istraživanja primene geoloških metoda i tehnika na istraživanja lokaliteta Lepenskog Vira i ukazao na kulturološka podudaranja načina života zajednice lepenskih ljudi na srpskoj i rumunskoj strani obale Dunava.


Foto galerija: