Расписан Конкурс за избор програмског садржаја Универзитетске галерије у Крагујевцу

Уметнички савет Универзитетске галерије у Крагујевцу расписао је Конкурс за избор програмског садржаја Универзитетске галерије за период од 1. фебруара до 31. децембра 2020. године

Уметнички савет Универзитетске галерије у Крагујевцу расписао је Конкурс за избор програмског садржаја Универзитетске галерије за период од 1. фебруара до 31. децембра 2020. године у циљу организовања, промовисања и представљања:

• Научно-наставног, културног и уметничког стваралаштва наставника, сарадника и студената Универзитета у Крагујевцу;

• Изложби, књижевних вечери, концерата и других научних и уметничких садржаја афирмисаних наставника, научника и уметника из земље и иностранства.


Програмски садржаји Универзитетске галерије у Крагујевцу у календарској 2020. години организоваће се у оквиру Универзитетске галерије и Универзитетске летње сцене. Право учешћа на Конкурсу имају, појединачно или групно, наставници, сарадници и студенти Универзитета у Крагујевцу, као и афирмисани научници и уметници из земље и иностранства у наведеним областима.


Конкурс је отворен од 26. новембра 2019. до 31. децембра 2019. године.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.


Текст Конкурса можете погледати у прилогу.


Пријаву на Конкурс и конкурсну докоментацију доставити лично или поштом на адресу:


Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића б.б.

34 000 Крагујевац


Са назнаком: УНИВЕРЗИТЕТСКА ГАЛЕРИЈА/КОНКУРС или електронским путем на адресу pr.sluzba@kg.ac.rs са назнаком ЗА КОНКУРС.


Документи:

Текст конкурса