Отворен позив Фонда за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

Централна Канцеларија за трансфер технологије која ради у оквиру Фонда за иновациону делатност има за задатак да пружи подршку локалним центрима за трансфер технологије, научноистраживачким организацијама, као и другим организацијама које пружају подршку иновацијама, са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност у комерцијализацији проналазака.

Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом и којима се пружа даља подршка како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

Услуге:

  • Пријем описа проналазака/иновација
  • Оцена технолошке и комерцијалне спремности предложених проналазака/иновација
  • Подизање нивоа комерцијалне спремности кроз финансирање додатног развоја проналаска/иновације (финансијска подршка)
  • Дефинисање стратегије за комерцијално искоришћавање проналаска/иновације
  • Спровођење стратегије за комерцијално искоришћавање проналаска/иновације
  • Идентификовање потенцијалних комерцијалних партнера
  • Преговори са комерцијалним партнером и закључивање трансакције
  • Праћење и извршење закључених уговора
  • Друге услуге (заједнички развој, специјалистичке услуге за привреду, итд.)

Финансијска подршка:

До 50.000 евра, при чему се износи изнад 20.000 евра одобравају у случају да постоји потребна успостављена сарадња са приватним предузећем које ће суфинансирати предложени развој пројекта са минимално 30% средстава

Услови Програма: детаљно у Упутству за пријављивање

Документација за пријаву: наведена у страни Документација

Рок за достављање пријава: Позив је стално отворен.

Пријаве се подносе на енглеском језику путем Фондовог интернет портала.

Контакт: TTF@inovacionifond.rs

 

Извор: Фонд за иновациону делатност