Отворен позив – VISEGRAD+ GRANTS

Вишеградски фонд је међународна организација са седиштем у Братислави (Словачка), коју су основале владе 4 земље (V4 регија): Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска, са циљем поспешивања сарадње међу земљама оснивачима, али и подршке земљама Западног Балкана и земљама Источног партнерства.

Вишеград+ шема подржава пројекте који доприносе процесу демократизације и трансформације у изабраним земљама и регионима, са посебним фокусом на државе Западног Балкана и Источног партнерства.

Конзорцијум: минимум 3 земље из V4 регије и минимум 1 земља западног Балкана

Врсте организација које могу учествовати: невладине организације, цивилна друштва, општине и локалне управе, школе, високошколске институције, научно-истраживачке организације (као координатори), итд. Учешће универзитета је пожељно нарочито у области развоја предмета на студијским програмима.

Рок за аплицирање: 1. фебруар 2020. године (12:00 по централно–европском времену)

Трајање пројекта: највише 18 месеци

Финансирање: до 100% (са 15% индиректних трошкова)

Области:

 • Култура
 • Образовање и изградња капацитета
 • Иновације, истраживање и развој и предузетништво
 • Демократске вредности и медији
 • Јавне политике и институционално партнерство
 • Регионални развој, животна средина и туризам
 • Друштвени развој

Дозвољени трошкови:

 • Штампање и публиковање промотивног материјала и материјала за обуке
 • Рентирање и техничке услуге везано за организацију догађаја
 • Хонорари ангажовања стручних лица
 • Трошкови пута и смештај
 • Преводилачке услуге
 • Награде
 • Канцеларијски материјал
 • Трошкови промоције
 • Трошкови заштите ауторских права и лиценцирања
 • Индиректни трошкови (највише 15% гранта)

Предлози пројеката се подносе електронским путем на My Visegrad порталу.

Више информација можете погледати на званичном сајту Програма.

Корисна документа: