Пројекат „Развој система доживотног образовања у Србији“: додела сертификата о стручном оспособљавању првих 112 полазника

Пројекат „Развој система доживотног образовања у Србији“: додела сертификата о стручном оспособљавању првих 112 полазника

Пројекат „Развој система доживотног образовања у Србији“ (Development оf Lifelong Learning Framework in Serbia) Центра за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу сврстава се у један од три пројекта од националног значаја, који су у оквиру ТЕМПУС-а IV одобрени Републици Србији, под покровитељством Европске комисије.

У име Универзитета у Крагујевцу, као носиоца пројекта чији је координатор проф. др Верица Бабић, редовни професор Економског факултета, свечано је, 10. јуна 2011. године, промовисана додела сертификата о стручном оспособљавању првих 112 полазника у областима: електронско учење, педагошке компетенције универзитетских наставника и сарадника, основе берзанског пословања и вештине комуникације - корак до успеха.

Основни циљ овог Темпус пројекта је дефинисање и имплементација стратегије доживотног учења у Србији како би се остварила успешна транзиција ка друштву и економији заснованим на знању.

Детаљније о пројекту и раду Центра можете наћи на веб-страници: www.delfis.kg.ac.rs

Фото галерија: