Western Balkans Fund objavljuje Treći poziv za podnošenje predloga regionalnih projekata

Opšti cilj Trećeg poziva za predloge projekata WBF-a je da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji, dobro-susedskom odnosu i jačanju regionalne kohezije u regionu Zapadnog Balkana.

Oblasti:

1. Saradnja u oblasti kulture: Jačanje regionalnog kulturnog identiteta i interkulturalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu, unapređenje saradnje kroz kulturne inicijative, aktivnosti i projekte.

2. Obrazovanje i naučna razmena: Promocija regionalnih projekata / aktivnosti čiji je cilj obrazovanje, razvoj, njegov rast i širenje, izgradnja kapaciteta i mobilnost, regionalna nauka i istraživačke razmene i unapređenja.

3. Održivi razvoj: Unapređenje regionalne kohezije i podržavanje institucionalnog partnerstva u održivom ekonomskom razvoju.


Rok: 10. decembar 2019. u 17h

Trajanje projekta: 12 meseci

Budžet po projektu: maks. 12 000 eura    *20% kofinansiranje

Konzorcijum:

- zemlje koje teritorijalno pripadaju Zapadnom Balkanu mogu biti članovi konzorcijuma

- 1 vodeći partner i minimum 2 partnera

Dozvoljeni troškovi:

1. Štampanje i objavljivanje / Isporuka štampanog / objavljenog materijala

2. Iznajmljivanje prostorija i srodne tehničke usluge

3. Naknade za umetnike / autorska prava

4. Naknade za stručnjake

5. Smeštaj i pansion

6. Troškovi prevoza

7. Troškovi prevoda i prevođenja

8. Nagrade

9. Troškovi kancelarijskog pribora / potrošni materijal

10. Troškovi odnosa sa javnošću, reklamnog i promotivnog materijala

11. Režijski troškovi - maks. 10% od odobrenog iznosa (npr. koordinacija projekata, računovodstvo, rad na projektu ili drugi tekući troškovi).

Nedozvoljeni troškovi:

- nabavka opreme

Podnosioci zahteva pozvani su da podnesu prijavu, na engleskom jeziku, koristeći priložene aplikativne formulare:

  1. Annex A. Application form
  2. Annex B. Budget
  3. Annex C. Declaration by the lead-applicant


Više informacija možete pogledati u vodiču.