Western Balkans Fund објављује Трећи позив за подношење предлога регионалних пројеката

Општи циљ Трећег позива за предлоге пројеката WBF-а је да допринесе регионалној и прекограничној сарадњи, добро-суседском односу и јачању регионалне кохезије у региону Западног Балкана.

Области:

1. Сарадња у области културе: Јачање регионалног културног идентитета и интеркултуралног дијалога на Западном Балкану, унапређење сарадње кроз културне иницијативе, активности и пројекте.

2. Образовање и научна размена: Промоција регионалних пројеката / активности чији је циљ образовање, развој, његов раст и ширење, изградња капацитета и мобилност, регионална наука и истраживачке размене и унапређења.

3. Одрживи развој: Унапређење регионалне кохезије и подржавање институционалног партнерства у одрживом економском развоју.


Рок: 10. децембар 2019. у 17h

Трајање пројекта: 12 месеци

Буџет по пројекту: макс. 12 000 еура    *20% кофинансирање

Конзорцијум:

- земље које територијално припадају Западном Балкану могу бити чланови конзорцијума

- 1 водећи партнер и минимум 2 партнера

Дозвољени трошкови:

1. Штампање и објављивање / Испорука штампаног / објављеног материјала

2. Изнајмљивање просторија и сродне техничке услуге

3. Накнаде за уметнике / ауторска права

4. Накнаде за стручњаке

5. Смештај и пансион

6. Трошкови превоза

7. Трошкови превода и превођења

8. Награде

9. Трошкови канцеларијског прибора / потрошни материјал

10. Трошкови односа са јавношћу, рекламног и промотивног материјала

11. Режијски трошкови - макс. 10% од одобреног износа (нпр. координација пројеката, рачуноводство, рад на пројекту или други текући трошкови).

Недозвољени трошкови:

- набавка опреме

Подносиоци захтева позвани су да поднесу пријаву, на енглеском језику, користећи приложене апликативне формуларе:

  1. Annex A. Application form
  2. Annex B. Budget
  3. Annex C. Declaration by the lead-applicant


Више информација можете погледати у водичу.