БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА

Фонд за иновациону делатност расписао је данас  јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој иновативних производа, услуга и технологија кроз 

Програм раног развоја и 

Програм сарадње науке и привреде.

 

У оквиру Програма раног развоја, Фонд може доделити средства у износу до 80.000 евра по пројекту, а за програм се могу пријавити микро и мала предузећа основана у Србији, у већинском приватном српском власништву и не старија од пет година. По први пут од овог јавног позива, пријаву могу да поднесу и тимови, који ће бити у обавези да региструју предузеће тек у случају да њихов пројекат буде одобрен за финансирање. Финансирањем које Фонд додељује се покрива максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта, чије трајање је до 12 месеци.

Кроз Програм сарадње науке и привреде додељује се финансијска подршка до 300.000 евра по пројекту, а корисници су конзорцијуми сачињени од најмање једног приватног микро, малог или средњег предузећа основаног у Србији и једне јавне акредитоване научно-истраживачке организације. Подршка омогућава конзорцијумима да реализују заједничке пројекте како би створили производе, услуге, технологије и технолошке процесе високе вредности кроз примењено истраживање и развој. Финансирањем које Фонд додељује покрива се максимално 70% укупних оправданих трошкова пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа. Пројекти могу трајати до 24 месеца. 

Пријаве за оба програма се подносе путем портала Фонда за иновациону делатност до 31. децембра 2019. године до 15 часова, а сва потребна документација се налази на интернет страници Фонда.

 

Извор: Фонд за иновациону делатност